7 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

DOCHIN MARIA

   Cet. DOCHIN MARIA, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chişinău, Cruzeşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Duplicatul Certificatului de Moștenitor Legal nr. 963 din 04.04.2008, autentificat de către notarul, Gratii Boris, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului, Gratii Boris.