10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Dabija Ion

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Dabija Ion, cu domiciliul în or. Criuleni, bd. Biruința, 18, ap. 38, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb înregistrat cu nr. 5429 din 25.09.2009, autentificat de notar privat Chirtoacă Petru, or. Criuleni.