20 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CURTIȘ RODICA

Cet. CURTIȘ RODICA, născută la 19.09.1970, cod personal – 2005007021683, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2030 din data de 22.11.2006, autentificat de notarul Cojocari Dorina din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.