1 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

COȘNEANU SVETLANA

Cet. COȘNEANU SVETLANA,  domiciliată  în or. Teleneşti, str. Hașdeu  9/1, R.Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat  cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie  eliberat cu nr.5645 la data de 01.12.2008 pe numele cet. URSU ANDREI de către  notarul privat   ŞCOLNIC VIORICA, cu sediul de activitate în or. Teleneşti