30 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CORGHENCI IURIE

Cet. CORGHENCI IURIE, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, Călărași, Bravicea, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată Nr.6927 din data de 14.11.1995 autentificat de notarul de stat Antoni F.V., la Biroul Notarial de Stat din r-nul Călărași, pe numele Corghenci Iurii.