19 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CONUȚA VERA

cet.CONUȚA VERA, domiciliată în mun.Chișinău, str.Burebista 66/3, ap.5, aduce la cunoștință detiorarea originalului următorlui act notarial: Cotractul de vînzare-cumpărare nr.3783 din 16.09.2005, autentificat de notarul C.Pușcaș.