2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Coliba-Verde Iulia

cet. Coliba- Verde Iulia, domiciliat în sat. Izbiște, raionul Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 4609; certificat cu privire la derptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 4608 din 22.08.2018, eliberate de notarul Bîstrițchi Vladimir, cu sediul în or. Criuleni.