10 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

CIOBANU MINADORA

Cet. CIOBANU MINADORA, domiciliată în  sat. Plop, r-nul   Donduşeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal  nr. 826  din 10.09.2002, autentificat de notarul Nina Batrîn.