16 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

CHICU VICTOR

Cet. CHICU VICTOR, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Prigoreni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal înregistrat cu Nr.1112 din data de 11.05.2012 eliberat de notarul public Negru Oxana pe numele Calancea Nina.