13 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Cet.Strulea Maria

      Cet.Strulea Maria, domiciliată în satul Bădragii Noi, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.2/8-5920 din 23.12.1997.