5 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CEBOTARI Tatiana

Cet. CEBOTARI Tatiana, domiciliată în s. Rotunda, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.3624 din 29.08.2001 eliberat de notarul Antoficiuc Alexandru.