9 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Cebotari Nina

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dna Cebotari Nina, domiciliată în sat. Ocnița, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal din data de 04.02.2008, nr. 660, întocmit de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul buroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21a, Republica Moldova.