8 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

CEBOTARI NICANOR

CEBOTARI NICANOR, domiciliat în or. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare, transmitere primire a locuinţei în proprietate în proprietate privată nr. 2-984  din  29.04.1994, autentificat de notarul Strîmbu Valentina.