5 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BOIANOVSCHI SERGIU

Cet. BOIANOVSCHI SERGIU, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Serghei Lazo, nr. 8, ap. 3, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr. 2-1508 din 09.10.1991, autentificat de biroul notarial de stat Floreşti.