18 august, 2022 Aviz pierdere act notarial

BODORIN GALINA

Cet. BODORIN GALINA, cu domiciliu în mun. Bălți, str. Conev, 3, ap. 63, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 3975 din  18.06.2013, autentificat de notarul  EDU ANA.