19 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Blîndu Nicolae

          cet. Blîndu Nicolae, domiciliat în s. Clocuşna, r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie, din data de 19.02.2010, nr. 1075, autentificat de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. Mihai Viteazul, 21A, R. Moldova.