23 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

СOBASIUC NADEJDA

Cet. СOBASIUC NADEJDA, cu domiciliu în sat. Pocrovca, r-nul Dondușeni, RM, aduce la cunoștință pierderea originalele actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 4156 din 17.11.2010 și Certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 4153 din 17.11.2010, eliberate de notarul public Danil Anghelina.