16 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Zinenco Mila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Zinenco Mila, cetățean al R. Moldova, născută la data de 04.01.1957, număr de identificare 0960805893671, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Bulboaca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 1919 din data de 26.04.1996 autentificat de către Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.