16 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Zibic Artur

Cet. Zibic Artur, domiciliat în mun. Bălţi, str. S.Karasiov, 51, Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor cu nr.6288 din 25.09.2014, autentificat de notarul Şoldan Iurii din or. Făleşti.