26 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Zgîrcibaba Rodica

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Zgîrcibaba Rodica, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.3945 din 07.05.2019, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Tiuliu Natalia