3 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Zgardan Silvia

Cet. Zgardan Silvia, domiciliat(ă) în sat. Rudi rn. Soroca,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 8653 din 15.12.2011, întocmit de notarul Radu Boldescu.