8 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Zero Oleg

Cet. Zero Oleg, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Trifăneşti, număr de identificare 2003038041407, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 295 din 13.01.2014, autentificat de notarul Ion Conoval.