25 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Zavaţchi Tatiana

Cet.Zavaţchi Tatiana, IDNP 0983001143609, domiciliată în or.Cupcini, str.8 Martie nr.49, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent nr.1687 din 29.03.2006