20 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Zamfir Raisa

Cet. Zamfir Raisa, domiciliată în mun. Bălţi, str. Tamara Ciobanu, 54, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare/cumpărare nr. 1/1-1244 din 27.09.1974 întocmit de notarul de stat Guzenco E.