5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ZALEVSCHI VASILE

cet. ZALEVSCHI VASILE, domiciliat în sat. Pohrebeni, raionul Orhei, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr. 5390 din 19.05.2011, eliberat de notarul public Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.