15 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ZAHARIA VALERIU

cet. ZAHARIA VALERIU, domiciliat în mun. Orhei, str. Haiducul Grozescu 44 aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de împartajare a averii succesorale nr. 1-28 din 11.01.1997, autentificat la biroul notarial de stat Orhei.