16 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Zadoinaia Dina

Cet. Zadoinaia Dina, domiciliată în mun. Bălți, str. Kiev, 45, ap. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb nr. 4-2591 din 04.05.1994, întocmit de notarul Frecăuțanu Nina pe numele cet. Trofimova Clavdia.