29 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Zabulica Elena

Zabulica Elena, domiciliată în satul Balatina, raionul Glodeni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea Certificatului de moștenitor legal  cu nr. 4602, eliberat de notarul Patereu Claudia la data de 02.09.2002.