2 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ZABOLOTNÎI VLADISLAV

Cet. ZABOLOTNÎI VLADISLAV, domiciliat în s. Cotova r-nul Drochia, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 12916 din 21.12.2005, întocmit de notarul privat Svetlana Burduja.