17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Zabolotnîi Ludmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Zabolotnîi Ludmila, domiciliată în raionul Donduşeni, s. Crişcăuţi, număr de identificare 2006011017152, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr. 7699 din 04.08.2009, eliberat de notarul privat Ion Conoval.