7 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

VRÎNCEANU VEACESLAV

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Vrînceanu Veaceslav, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, or. Călărași, str. Bojole, nr.44, ap.3, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată Nr.241 din data de 17.01.1995 autentificat de notarul de stat Antoni F.V., la Biroul Notarial de Stat din r-nul Călărași, pe numele Beschieru Tudor.