21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Vremere Valentin

Cet. Vremere Valentin, cu domiciliul în s. Talmaza, r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractului de vânzare-cumpărare a bucătăriei, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 4618 la 02.08.2004.