18 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

VREMEA Valeriu

Cet. VREMEA Valeriu, domiciliat în s. Feteşti, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 8098 din 31.12.2004 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.