22 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VRABIE PETRU

Cet. VRABIE PETRU, domiciliat în satul Plop, raionul  Donduşeni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 35 din 20.01.2004, eliberat de notarul Batrîn Nina, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Feroviarilor, 8.