1 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Vorona Parascovia

Cet. Vorona Parascovia, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Sverdlov, nr. 14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare nr. 2291 din  28.07.2006, întocmit de notarul Caraiani Olga.