27 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vornicescu Zinaida

Cet. Vornicescu Zinaida, domiciliată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. P. Zadnipru, nr.19, bl.3, ap.75, adduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu constutuirea dreptului de abitație nr.1595 din 05 iulie 2019, autentificat de către notarul Negru Oxana.