31 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vornicescu Valea

Vornicescu Valea, IDNP 2004034073193, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal cu nr. 2031 din data de 08.05.2009, autentificat de notarul de stat Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr.10 A.