21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VOLOŞCIUC (anterior MILEA) ANA

cet. VOLOŞCIUC (anterior MILEA) ANA,   domiciliat/ă în mun. Orhei, str. Negruzzi nr.115, ap. 52A  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare, nr. 3991 din 12.06.2007, autentificat de notarul privat Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.