16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VOLEAC IURIE

VOLEAC IURIE,  domiciliat  în  or. Ocnița, str. Iu. Gagarin, xx,  aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 2854 din 17.07.2000, eliberat de notarul Dolineanu Ludmila și Contract de împărțîre a averii succesorale nr. 2858 din 17.07.2000, autentificat de notarul Dolineanu Ludmila.