1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Voico Zinaida

Cet. Voico Zinaida, domiciliată în mun. Chişinău, bd. Traian, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare a imobilului nr.841 din 01. 04. 1999 şi duplicatului nr. 262 din 17. 02. 2010, întocmite de notarul Galina Maslova.