3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vodnicear Gheorghi

Cet. Vodnicear Gheorghi, domiciliat în RM mun. Ceadir-Lunga, s. Gaidar, str. 1 Mai 30, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar nr. 11031 din 14.12.2005, întocmit de notarul Arnaut Ana.