21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Vlasiuc Liudmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Vlasiuc Liudmila, domiciliat în sat. Năvîrneţ, r-nul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie cu nr.7901 din 10.12.2009, autentificat de notarul privat Şoldan Iurii din or. Făleşti .