21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

VLASÎ ION

Cet.   VLASÎ ION,  cp 2002035006318, domiciliat în sat. Chiştelniţa, raionul Teleneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial  : contractele de vânzare-cumpărare  nr. 8327 din 30.11.2007, autentificat  de notarul privat Digori Galina, cu sediul în mun. Orhei.