7 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VLAS NATALIA

Cet. VLAS NATALIA, domiciliată în s. Zăicani, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donatie nr. 72 autentificat la data de 11.01.2006 de Sandu Ina, notarul de stat al Biroului Notarial de stat Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.