1 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VLAS ALA

Cet. VLAS ALA, domiciliată în R. Moldova, or. Floreşti, str. Mihai Eminescu, nr. xxx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1-2582 din 26.06.1998, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.