24 octombrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

VIZIR SERGHEI

Cet.   VIZIR SERGHEI, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  contractul de vânzare-cumpărare nr. 8238 din  09.12.2014, autentificat de notarul  public Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.