4 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VISLEANSCHI IURI / DEMCIUCOV ALEXANDR

Cet. VISLEANSCHI IURI єi DEMCIUCOV ALEXANDR, aduc la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie nr.1464 din 08.04.2013, întocmit de notarul Robu Ana.