7 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

VISLEANSCHI IURI

Cet. VISLEANSCHI IURI aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie nr.1464 din 08.04.2013, întocmit de notarul Robu Ana.