1 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vîlcu Tatiana

Cet. Vîlcu Tatiana, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Bursuc, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.463 din 13.03.1998, întocmit de biroul notarial de stat Camenca.