25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Vieru Zinaida

      Cet. Vieru Zinaida, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Prodăneşti, număr de identificare 2007038020440, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie nr. 236 din 07.02.2002, autentificat de notarul Ion Conoval.